KULÜP KURALLARI

KULLANIM KOŞULLARI, REZERVASYON ve KULÜP KURALLARI

 

KONU VE AMAÇ

 

Aqua Jog Club Kulüp Kuralları, Aqua Jog Club ile ÜYE arasındaki ilişkiler ile Aqua Jog Club’ın çalışma, usul ve esaslarını düzenlemektedir. Kulüp kuralları ile Aqua Jog Club’ın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi ve Aqua Jog Club bünyesinde ÜYE’ye sağlanan birim ve hizmetlerin kullanılma esaslarının belirlenmesi amaçlanır.

 

KULLANIM PROSEDÜRLERİ

 

GENEL KOŞULLAR

 

– ÜYE’nin Aqua Jog Club aktivitelerine ve spor faaliyetlerine katılmak için gerekli sağlık şartlarını taşıyıp taşımamasından, tıbbi kontrollerini yaptırıp yaptırmamasından veya kendi sağlık danışmanlarının yaptığı tıbbi tavsiyelere uyup uymamasından dolayı Aqua Jog Club sorumlu tutulamaz.

 

– ÜYE Aqua Jog Club içerisinde görüntü-ses kaydı yapmayacağını, aksi halde her türlü, hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olacağını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

– ÜYE’nin Aqua Jog Club’ta yer alan ekipmanları kullanımı tamamen kendi risk ve sorumluluğu altındadır. ÜYE her ne sebeple olursa ekipmanları yanlış kullanım sebebiyle yaralanma veya zarar görme halinde Aqua Jog Club’ın ortak ve çalışanlarının hiçbir sorumluluğu olmadığını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

ÜYE, Aqua Jog Club’ın hizmet verdiği alışveriş merkezi/residence/site alanlarında bu alanlarca belirlenmiş otopark kuralları çerçevesinde hizmet alabilir.

ÜYE, kişiye özel dersler ve grup dersleri için Aqua Jog Club mobil uygulaması üzerinden rezervasyon yaptırmalıdır.

Rezervasyonlar her hafta pazar günleri 19:00’da haftalık olarak açılır.

İlgili derse 30 dakika kala rezervasyonlar kapanır.

AJC BLUE paket sahibi olmayan ÜYE; dersler için rezervasyon yaptırdıktan sonra herhangi bir sebeple rezervasyonu iptal etmek isterse, 13:00- 21:00 arasındaki dersler için rezervasyon saatinden 8 (sekiz) saat öncesine kadar, 07:00-13:00 arasındaki dersler için rezervasyon saatinden 12 (oniki) saat öncesine kadar, hafta sonuna ait derslerde bu kurallara bakılmazsızın rezervasyon saatinden 18 (onsekiz) saat öncesine kadar hiçbir ücret ödemeden rezervasyonunu değiştirebilir ya da iptal edebilir. Ancak ÜYE, anılan şartlara uymaksızın rezervasyonunu iptal ederse ve/veya rezervasyon yaptırdığı dersi almaya hizmet başlama saatinde gelmezse, yine de ders bedelinin tamamını ödemekle yükümlüdür.

AJC BLUE paket sahibi ÜYE; dersler için rezervasyon yaptırdıktan sonra herhangi bir sebeple rezervasyonu iptal etmek isterse, 13:00-21:00 arasındaki dersler için rezervasyon saatinden 8 (sekiz) saat öncesine kadar, 07:00-13:00 arasındaki dersler için rezervasyon saatinden 12 (oniki) saat öncesine kadar, hafta sonuna ait derslerde bu kurallara bakılmazsızın rezervasyon saatinden 18 (onsekiz) saat öncesine kadar hiçbir ücret ödemeden rezervasyonunu değiştirebilir ya da iptal edebilir. Ancak ÜYE, anılan şartlara uymaksızın rezervasyonunu iptal ederse ve/veya rezervasyon yaptırdığı dersi almaya hizmet başlama saatinde gelmezse, paket süresinin başlangıç tarihinden itibaren yapacağı ilk 5 derste ders bedelini ödemez. Ceza uygulanmaz.

Eğer AJC BLUE paketi sahibi ÜYE; paket dahilinde sunulan 5 cezasız iptal hakkını kullandıysa dersler için rezervasyon yaptırdıktan sonra herhangi bir sebeple rezervasyonu iptal etmek isterse 13:00- 21:00 arasındaki dersler için rezervasyon saatinden 8 (sekiz) saat öncesine kadar, 07:00-13:00 arasındaki dersler için rezervasyon saatinden 12 (oniki) saat öncesine kadar, hafta sonuna ait derslerde bu kurallara bakılmazsızın rezervasyon saatinden 18 (onsekiz) saat öncesine kadar hiçbir ücret ödemeden rezervasyonunu değiştirebilir ya da iptal edebilir. Ancak ÜYE, anılan şartlara uymaksızın rezervasyonunu iptal ederse ve/veya rezervasyon yaptırdığı dersi almaya hizmet başlama saatinde gelmezse rezervasyon yaptığı ders ile birlikte toplam 2 ders bedelinin tamamını ödemekle yükümlüdür. AJC BLUE paket sahibi üyenin cezalı süreler içerisinde gerçekleştirdiği iptal ve değişiklikler için toplam 2 ders paketinden düşülür.

 

AquaJog PT ve/veya Teknik Yüzme PT paketi sahibi ÜYE; dersler için rezervasyonu oluşturulduktan sonra herhangi bir sebeple rezervasyonu iptal etmek isterse, rezervasyon saatinden 24 (yirmidört) saat öncesine kadar hiçbir ücret ödemeden rezervasyonunu değiştirebilir ya da iptal edebilir. Ancak ÜYE, anılan şartlara uymaksızın rezervasyonunu iptal ederse ve/veya rezervasyon yaptırdığı dersi almaya hizmet başlama saatinde gelmezse, yine de ders bedelinin tamamını ödemekle yükümlüdür.

 

AquaJog PT Couple ve/veya Teknik Yüzme PT Couple paketi sahibi ÜYE; dersler için rezervasyonu oluşturulduktan sonra herhangi bir sebeple rezervasyonu iptal etmek isterse, rezervasyon saatinden 24 (yirmidört) saat öncesine kadar hiçbir ücret ödemeden rezervasyonunu değiştirebilir ya da iptal edebilir. Ancak ÜYE, anılan şartlara uymaksızın rezervasyonunu iptal ederse ve/veya rezervasyon yaptırdığı dersi almaya hizmet başlama saatinde gelmezse, yine de ders bedelinin tamamını ödemekle yükümlüdür.

 

AquaJog PT Couple ve/veya Teknik Yüzme PT Couple paketi sahibi üyelerden herhangi birinin  dersler için rezervasyonu oluşturulduktan sonra herhangi bir sebeple rezervasyonunu iptal ederse ve/veya rezervasyon yaptırdığı dersi almaya hizmet başlama saatinde gelmezse paketi birlikte kullandığı üyenin ilgili derse katılımının gerçekleşmesi durumunda yine de ders bedelinin tamamını ödemekle yükümlüdür.

 

AquaJog PT Couple ve Teknik Yüzme PT Couple paketleri iki kişiliktir ve paketlerin kullanım şartları paketin sunduğu ders saatini baz alır. 2 kişi için 5 derslik bir paket toplam 5 ders planlama, 10 derslik paket toplam 10 ders planlamayı kapsar.

 

ÜYE, aynı gün içinde gerçekleşecek antrenmanlar için maksimum 2 derse rezervasyon yapabilir.

Aqua Jog Club, eğitmenlerinin çalışma saatlerinde Üyelik Sözleşmesinde belirtilen usule göre önceden yapacağı bir bildirim veya duyuru ile tek taraflı olarak değişiklikler yapabilir.

Aqua Jog Club, derslere girecek eğitmenleri Üyelik Sözleşmesinde belirtilen usule göre önceden yapacağı bir bildirim veya duyuru ile tek taraflı olarak değiştirebilir.

ÜYE,  antrenmanına başlamadan önceki 2(iki) saat içerisinde yemek yememelidir.

ÜYE, suda kullanabileceği nabız ölçen bantları/ekipmanları kendileri teminle mükelleftir. Aqua Jog Club’ın bunları üyelere temin etme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

ÜYE, eğitmenlerin uyguladığı program dahilinde çalışmaya azami dikkat göstermelidir.

ÜYE, antrenmanlardan maksimum faydayı sağlamak için haftada minimum 2 derse katılmaya azami gayret göstermelidir.

Aqua Jog Club, ÜYE’nin antrenmanlara düzenli gelmemesi ve düzenli beslenmemesi nedeniyle hedeflenen sonuçlara ulaşılmamasından sorumlu değildir.

ÜYE, çalışma sırasında kaybettiği su miktarı kadar su takviyesi yapmalıdır.

ÜYE, baş dönmesi, halsizlik veya aşırı çarpıntı hissederse egzersizini hemen durdurmalı ve eğitmenini bilgilendirmelidir.

ÜYE, Aqua Jog Club antrenmanlarına geldiği tesisin/anlaşmalı spor kulübünün fitness/cardio vb havuz dışındaki diğer alanlarını ve tesise ait havluları kullanamaz. Havuz kullanımı yalnızca derse geldiği saat için geçerlidir.

Aqua Jog Club’a ateşli, patlayıcı, parlayıcı silahlar ve kesici veya delici aletlerle girilmesi kesinlikle yasaktır.

Antrenman ekipmanları ve müzik sistemi gibi cihazların görevlilerin haberi olmadan kullanılması yasaktır.

Sağlık ile ilgili bir problemi olan ÜYE, dersler başlamadan önce eğitmeni ile görüşmeli ve durumu hakkında bilgi vermelidir.

Eğitmen, diğer üyeleri rahatsız eden herhangi bir üyeyi antrenmandan derhal çıkarabilir.

ÜYE, ders başlangıç saatinden 5 dakika öncesinde havuzdaki yerlerini almalıdırlar.

ÜYE, ders başlamadan önce duş almalıdır.

AQUA JOG CLUB KULÜP KURALLARI DEĞİŞİKLİĞİ

 

İşbu Kulüp Kuralları maddelerinde Aqua Jog Club; önceden yapacağı bir bildirim veya duyuru ile şartlara ve zamana göre gerekli değişiklikleri yapabilir, yeni maddeler ilave edebilir.

 

ÜYE, Üyelik Sözleşmesi’nin tamamını okuduğunu, tüm maddelerini anladığını, kabul ettiğini ve herhangi bir itirazının olmadığını gayrikabilirücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

ELEKTRONİK TİCARİ İLETİLER

 

İşbu Sözleşme uyarınca, Aqua Jog Club’a bildirmiş olduğum her türlü elektronik iletişim adresine bilgilendirme ve ticari amaçlı elektronik ileti gönderilmesine onay verdiğimi, Aqua Jog Club tarafından, ticari elektronik iletinin içeriğinin ve gönderiye ilişkin diğer kayıtların gerektiğinde Bakanlığa sunulmak üzere kayıt altına alındığını bildiğimi ve elektronik ticari ileti almaktan vazgeçmem durumunda [email protected] adresine e-posta ile bildirim yapmak suretiyle e-posta ve/veya SMS ve/veya  diğer mesajlaşma kanalları ile gönderim işlemini iptal edebileceğim hususunda Aqua Jog Club tarafından bilgilendirildiğimi kabul beyan ve taahhüt ederim.