AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, GİZLİLİK ve ÇEREZ POLİTİKASI

AQUA JOG CLUB GİZEM ÇALIŞKAN(‘’KULÜP’’) (bundan sonra Aqua Jog Club olarak anılacaktır) olarak, bizzat veya bir şirket veya kuruluşun temsilcisi olarak bizimle iletişime geçen/sözleşme tesis eden ve/veya tarafımızca sunulan hizmetlerden yararlanan müşterilerimizin/üyelerimizin, iş ortaklarımızın, çalışanlarımızın ve iş başvurusunda bulunmak, İnternet Sitelerimizi ziyaret etmek suretiyle, mobil uygulamalarımız veya sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla ya da diğer herhangi bir şekilde bizimle ilişki tesis eden diğer gerçek kişilerin kişisel verilerinin korunmasına büyük önem vermekteyiz.

Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) çerçevesinde aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Aqua Jog Club, kişisel verileri, aşağıda sayılan ilkelere uygun olarak işlemektedir:

(i) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,

(ii) Doğru ve gerektiğinde güncel olma,

(iii) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,

(iv) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

(v) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre

kadar muhafaza edilme.

Bu kapsamda Veri Sorumlusu sıfatı ile Aqua Jog Club ve Aqua Jog Club adına Aqua Jog Club’a ait lokasyonlar/şubeler/kulüpler, hizmet sağlayıcıları, ortakları, bağlı şirketler tarafından ya da internet siteleri ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile yazılı, sözlü veya elektronik ortamda; KVKK ve sair mevzuat kapsamında elde edilen kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz; KVKK’nda öngörülen şekillerde elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir, değiştirilebilir, hukuki ve kanuni sebeplerle ya da Aqua Jog Club tarafından sunulan hizmetin fiili gereklilikleri doğrultusunda tarafından uygun görülen diğer kişilerle hizmet kapsamında ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir, yurtdışına aktarılması da dâhil olmak üzere işlenebilir.

Aqua Jog Club Tarafından İşlenen Veriler

Aqua Jog Club, veri sahibinin açık rızasıyla veya KVKK 5. ve 6. Maddelerinde öngörülen hallerde açık rıza olmaksızın genel ve özel nitelikli kişisel verileri işleyebilmektedir.

Aqua Jog Club tarafından, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, bu kanuna yönelik çıkartılan Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Özel Beden Eğitimi Ve Spor Tesisleri Yönetmeliği, 4857 sayılı İş Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve sayılanlarla sınırlı olmaksızın sair tüm kanunlar, bu kanunlara bağlı yönetmelikler, tebliğ ve diğer tüm yasal düzenlemeler ile ilgili mevzuatta belirtilen hükümler dahilinde kişisel veriler işlenebilmektedir. Ayrıca, platformda belirli hizmetler talep ettiğinizde, hesabınızla ilişkilendirilecek hizmetleri (ör. ölçü, beden, tercihler) sağlamak için oturum açmanızı isteyebiliriz.

Sair mevzuat ışığında ve işbu Politika’da yer alan esaslar ve Aqua Jog Club’ın meşru menfaati doğrultusunda, Aqua Jog Club tarafından işlenebilecek kişisel veriler aşağıda yer almaktadır:

(i) Ad, soyad, meslek, özgeçmiş, eğitim geçmişi, çalışma geçmişi, cinsiyet, medeni durum, uyruk gibi veri sahibini tanımaya ve ayrıştırmaya yönelik sair ek veriler,

(ii) ekran adı, şifre ve özgün kullanıcı kimliği dahil olmak üzere oturum açma ve hesap bilgileri;

(iii) cinsiyet, yaşadığı kent, doğum tarihi ve satın alma geçmişi dahil olmak üzere kişisel bilgiler;

(iv) ödeme veya kredi kartı bilgileri;

(v) görüntüler, fotoğraflar ve videolar;

(vi) ağırlık, boy ve vücut ölçüleri dahil olmak üzere fiziksel özellikler hakkında bilgiler (vücut hatlarının ölçüleri, boy, kilo, beden, ölçü, vb gibi);

(vii) sizin tarafınızdan sağlanan ya da  Platform vasıtası ile üretilen fitness faaliyeti verileri (tarih, süre, mesafe, yer, kalori sayımı, nabız verileri, tempo/adım); veya

(viii) pazarlama ve çerez tercihlerinin yanı sıra istek listeniz dahil olmak üzere kişisel tercihler.

(ix) Kimlik ibrazının gerekli olduğu durumlarda kimlik, pasaport, sürücü belgesi gibi kimlik tespitine yönelik belgelerde yer alan doğum tarihi, doğum yeri, kimlik numarası, kan grubu, din ve fotoğraf gibi veriler,

(x) Ev, iş yeri veya geçici ikamet yerine ait adres, telefon, elektronik posta ve faks numarası ile cep telefonu numarası gibi iletişim bilgileri,

(xi) Aqua Jog Club ile gerçekleştirilen telefon görüşmeleri, elektronik posta yazışmaları gibi iletişim kayıtları ile diğer sesli ve görüntülü veriler, şikâyet ve talep kayıtları ile belirli sürelerle tutulan güvenlik kamera kayıtları verileri,

(xii) Hizmet standartlarının yükseltilmesi amacıyla üye alışkanlıklarının belirlenmesine yarayan veriler ile kulüp kullanım verileri,

(xiii) Gerekli hallerde üyeler tarafından sunulan sağlık raporları ile üyelik devamınca spor faaliyetlerinin verimli yürütümü için alınan vücut analiz verileri,

(xiv) Üyenin onayı ile çekilmiş fotoğraf ve videoları,

(xv) İnternet protokol (IP) adresi, cihaz kimliği, internet sayfası görüntülemeleri

ile mobil ve sair dijital uygulamalara ilişkin istatistikler, gelen ve giden trafik bilgileri, yönlendirme URL’si, internet log bilgisi, konum bilgisi, ziyaret edilen siteler ve internet sitelerimiz ile reklam ve elektronik posta içeriklerimiz aracılığı ile gerçekleştirilen işlem ve eylemlere dair bilgiler.

Platform içindeki belirli özellikleri etkinleştirmek için sizden ilave kişisel veriler de toplarız.  Örneğin, koşu rotanızın günlüğünü tutmak için telefonunuzun yer verilerine, platformdaki mesajlalarınıza ve yorumlarınıza, bir antreman planı programlamak için takviminize veya Platformdan bir sosyal ağa içerik göndermek için sosyal ağ giriş bilgilerinize erişim talep ederiz.  Bu kişisel veriler sizinle ilgili olarak şunları içerir:

cihazın ivme ölçerinden hareket verileri;

fotoğraflar, sesler, temas kişileri ve takvim bilgileri;

nabız ve (GPS) yer verileri dahil olmak üzere sensör verileri; veya

giriş bilgileriniz dahil olmak üzere sosyal ağ bilgileri ve Aqua Jog Club hakkında herkese açık duyurularınız veya bizim ile iletişimleriniz hakkında bilgiler.

Mobil cihazınızdaki konum verileriniz, internet ortamında yapılan her türlü erişime ilişkin olarak sisteme bağlantı tarih ve saat bilgisi, sistemden çıkış tarih ve saat bilgisi, kaynak ve hedef nokta bilgileri, ilgili konum bilgileri vb. gibi trafik verileriniz.

Platform ile etkileşiminiz sırasında cihazınızdan veya web tarayıcınızdan otomatik olarak bazı veriler toplanır. Bu gizlilik politikasında aşağıdaki “Çerezler ve Piksel Etiketleri” bölümünde bu uygulamalar hakkında daha fazla bilgi bulunmaktadır.  Bu veriler şunları içerir:

Cihaz kimlikleri, arama durumu, ağ erişimi, depolama bilgileri ve batarya bilgileri ve

Çerezler, IP adresleri, yönlendiren başlıkları, ağ tarayıcınızı ve versiyonunu tanımlayan veriler, ağ işaretçileri, etiketleri ve Platformumuzla etkileşimler

ÇOCUKLAR

18 yaşın altındaki kişilerin Platformumuza kayıt yaptırması için veli/vasi izni istemekteyiz.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Aqua Jog Club, kişisel verileri aşağıda belirten amaçlarla işleyebilir ve bu amaçların gerektirdiği süre boyunca muhafaza edilebilir:

(i) Yasal ve idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

(ii) Akdedilen/akdedilmesi düşünülen sözleşmelerin müzakeresi, kurulması ve ifa edilmesi,

(iii) Üyeler tarafından talep edilen hizmetlerin etkin şekilde sunulması, geliştirilmesi, internet sitesi üzerinden üyenin kişisel hesabının oluşturulması, düzenlenmesi ve kişisel hesap üzerinden üyelik işlemlerinin yönetilmesi, üye ve müşterilerin kampanya ve fırsatlardan haberdar edilmesi veya verilen hizmetlere ilişkin fiyat, pazarlama, diğer imkân, teklif ve bilgilerin sunulması,

(iv) Aqua Jog Club’a ait internet sitesi ve diğer elektronik sistemlerinin, sosyal medya hesaplarının ve fiziki ortamların güvenliğinin sağlanması,

(v) Aqua Jog Club’ın hizmetlerinin tanıtım ve pazarlamasının yapılması ve bunların geliştirilmesi, anket ve oylamalar ile veri sahibinin görüşünün alınması,

(vi) Giriş – çıkış güvenliğinin sağlanması, yabacı ve kaçak girişlerin önlenmesi,

(vii) Doğum günü kutlaması, çekiliş, kampanya veya yarışmalara dahil edilme, hediye verilmesi ve veri sahibi lehine olan benzeri diğer etkinlik, promosyon ve kampanyaların gerçekleştirilmesi,

(viii) Sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi ve ilgili idari veya adli makamlara bildirilmesi,

(ix) Mevcut ve ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,

(x) Talep ve soruların cevaplanması,

(xi) Şirketler ve ortaklıklar hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

(xiv) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

(xv) Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Aqua Jog Club’ın meşru menfaatlerinin korunması.

(xvi) Veri sahibini yeni ürün ve hizmetlerden haberdar edebilme ve veri sahibine en uygun ürün ve hizmeti sağlayabilme,

Üçüncü kişi iş ortaklarıyla birlikte gerçekleştirdilen ortak kampanyaların veri sahibine tanıtımının yapılabilmesi,

Veri sahibinin ürün ve hizmetleri kullanış şeklinden yola çıkarak veri sahibine teklif sunma ve promosyonlar hakkında bilgi verme,

Ödül ve çekiliş yapılması,

Kampanya, üyelik modeli, ürün, strateji belirleme ve ölçme gibi pazarlama aktiviteleri ve iletişimi

Platformumuzu kullanırken aynı zamanda bazı uygulamalar için zamanında bildirimde bulunuruz veya onay alırız. Örneğin, yerinizi kullanmak veya anlık bildirim göndermek için onay alacağız.  Bu onayı Platformumuz vasıtası ile veya cihazınızda mevcut olan standart izinleri kullanarak alabiliriz.

Ağ tarayıcınız veya mobil cihaz platformunuz birçok durumda, cihazınız bazı kategorilerdeki kişisel bilgileri topladığı veya paylaştığı sırada size kontrol olanağı vermek için ilave araçlar sağlar.  Örneğin, mobil cihazınız veya ağ tarayıcınız, çerez kullanımını veya konum paylaşmayı yönetmenizi sağlamak için çeşitli araçlar sağlayabilir.  Cihazlarınızda bulunan araçlar hakkında bilgi edinmenizi ve bunları kullanmanızı tavsiye ederiz.

OneSignal

OneSignal’ı kullanıcılarımızla iletişim halinde kalmayı sağlamak için mobil uygulamamıza üye olmuş ve bildirim izni vermiş kullanıcılarımıza bildirim yollayarak onları platforma davet etmek için kullanmaktayız. OneSignal, kullanıcılarımızın davranışları ve cihazları hakkında bilgi toplamak için çerezleri ve diğer teknolojileri kullanır (özellikle cihaz IP adresi (yalnızca anonimleştirilmiş biçimde yakalanır ve saklanır), cihaz ekran boyutu, cihaz türü (benzersiz cihaz tanımlayıcıları), cihaz sürümü, tarayıcı bilgileri, coğrafi konum (enlem, boylam), elektronik posta adresi, web sitemizi görüntülemek için kullanılan tercih edilen dil. OneSignal bu bilgileri takma ad verilmiş kullanıcı profilinde saklar. Daha fazla ayrıntı için lütfen bu bağlantıyıexternal icon tıklayarak OneSignal’ın gizlilik politikasına bakın.

OneSignal’ı devre dışı bırakmak için mobil cihazınızdan bildirim izinlerini ve konum paylaşımını kapatabilirsiniz.

Google AdWords

Google AdWords, reklam verenlerin Google görüntülü reklam ağında reklam göstermesine olanak tanıyan, Google tarafından sağlanan bir çevrimiçi reklamcılık hizmetidir. Size Aqua Jog Club ile ilgili reklamlar göstermek için Google AdWords yeniden pazarlama özelliğini kullanıyoruz. Google Müşteri Eşleşmesi, reklam verenlerin Google görüntülü reklam ağındaki bir e-posta adresi listesine göre özel kitleleri hedeflemesine olanak tanır. Google Müşteri Eşleşmesi’ni, Aqua Jog Club reklamlarını size hedeflemek için kullanabiliriz.

Çevrimiçi Google reklamlarından çıkmak istiyorsanız, lütfen bu adresi ziyaret edinexternal icon.

Tawk.to

İnternet sitemizden ve hizmetlerimizden müşteri faaliyetlerine ilişkin bilgiler toplanabilmektedir. İnternet sitemizde dolaştığınız sayfalar, tıkladığınız buton ve bağlantılara ilişkin navigasyon ve tıklama bilgileri, IP bilgileri, tawk.toexternal icon sistemi üzerinden ilettiğiniz mesajlar, yine bu sistemden paylaştığınız dosyalar, kullanım süreniz müşteri faaliyetlerine örnek olarak gösterilebilir. Bu bilgiler bir araya getirilerek müşterilerimize daha faydalı bilgiler sağlamak ve analiz için kullanılabilir. İşbu Gizlilik Politikası bakımından kişisel olmayan bilgi olarak değerlendirilmeyen bu bilgiler, reklam ve pazarlama hizmetlerinde kullanabilecektir. İnternet Sitesi, kanunen daha uzun bir saklama süresi gerekmediği veya müsaade edilmediği sürece kişisel bilgilerinizi işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçları gerçekleştirmek için kanunen geçerli olan süre boyunca saklamaktadır.

Facebook Özel Kitlesi

Facebook Custom Audience (Facebook Özel Kitlesi) programı, reklam verenlerin Facebook’taki e-posta adreslerine göre özel kitleleri hedeflemelerine olanak tanır. Aqua Jog Club reklamlarını size hedeflemek için Facebook Custom Audience programını kullanabiliriz. Facebook Custom Audience reklamlarını devre dışı bırakmak istiyorsanız, bunu Facebook gizlilik ayarlarınız aracılığıyla veya reklamı tıklayıp “Bu reklam verenden her şeyi gizle” seçeneğiyle kontrol edebilirsiniz.

  1. Üçüncü Taraf İnternet Sitelerine Verilen Linkler

Sitemiz, özel istihdam büroları gibi üçüncü tarafların internet sitelerine ait bağlantılar içerebilir. Bu gibi hallerde üçüncü taraflarca veri toplanması, işlenmesi, paylaşılması veya aktarımı sorumluluğumuzun dışındadır. Üçüncü taraf siteleri kullanımınız ve bu sitelerle veri paylaşımınız, bu sitelerdeki gizlilik politikası ve kullanım şartlarına tabi olup işbu Politika’nın kapsamı dışındadır. Kişisel verilerinizi paylaşmadan önce ziyaret ettiğiniz internet sitelerinin gizlilik politikalarını okumanızı öneririz.

Kişisel Verilerinizi NEDEN ve NASIL Kullanırız?

Kişisel verilerinizi aşağıdaki şekillerde kullanırız:

Platformun ve Talep Ettiğiniz Hizmetlerin Özelliklerini Sağlamak İçin

Platformumuzu kullandığınız zaman, talep edilen ürünü veya hizmeti sağlamak için kişisel verilerinizi kullanacağız.  Örneğin, Aqua Jog Club uygulamasında bir satın alma yaptığınız veya bir etkinliğe ya da promosyona katıldığınız zaman söz konusu satın alma, etkinlik veya promosyon ile ilgili olarak sizin ile iletişime geçmek için bize verdiğiniz iletişim bilgilerini kullanacağız. Tüketici servisimiz ile iletişime geçtiğiniz zaman, bir sorunu veya soruyu çözümlemek için size yardım etmek üzere teslimat veya ödeme bilgileri ya da satın aldığınız ürün gibi hakkınızdaki bilgileri kullanacağız.

Fitness faaliyetinizi veya fiziksel özelliklerinizi izlemek için Platformumuzu kullanmanız durumunda bu kişisel verileri toplayacağız ve Platformda inceleyebilmeniz için onları depolayacağız.  Fitness faaliyeti verileriniz faaliyetleriniz ile ilgili olarak sizin girdiğiniz verileri veya faaliyetiniz sırasında cihazınız tarafından toplanan konum verileri ve hareket verileri gibi verileri içerebilir.  Bu faaliyet verilerini koşulan mesafe veya yakılan kalori gibi faaliyetiniz ile ilgili başka bilgiler hesaplamak için kullanabiliriz ve böylece hesaplanan bilgiler Platformun işlevselliğinin bir parçası olarak size de temin edilebilir.

Birçok durumda, Platformumuzdaki belirli özellikleri kullanmak için Aqua Jog Club‘a ilave veriler sağlamanız veya bazı verilerin belirli şekillerde kullanılması için ilave onay vermeniz gerekebilir.  Örneğin, Platformumuzun nabız izleme özelliklerini kullanmak için bir nabız izleme cihazına bağlanmanız gerekebilir. Benzer şekilde, sosyal medyada içerik paylaşmak için, oturum açmak üzere sosyal medya hesap kimlik bilgilerinizi temin etmeniz gerekebilir.

Ürünlerimiz, Hizmetlerimiz, Etkinliklerimiz hakkında ve Diğer Promosyon Amaçları ile Bilgi İletmek İçin

Onay verdiğiniz zaman size pazarlama iletişimleri ve Aqua Jog Club‘ın ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve ilginizi çekebilecek diğer promosyonları hakkında haberler göndereceğiz.  Onayınızı verdikten sonra herhangi bir zamanda tercih dışı bırakabilirsiniz.

Doğrudan Pazarlama

Aqua Jog Club’ın mevcut müşterilerinden birisi olmanız halinde (örneğin bize bir sipariş vermiş olmanız ya da antreman paketi almanız durumunda), geçerli yasa tarafından izin verildiği zaman size benzer Aqua Jog Club ürünleri veya hizmetleri hakkında pazarlama iletişimleri göndermek için vermiş olduğunuz temas bilgilerini kullanabiliriz (tercih dışı bırakmadığınız sürece). Diğer durumlarda ise size pazarlama bilgileri göndermek için onayınızı isteriz.

Kişiselleştirme

İlginizi çekebilecek ürünler ve hizmetler hakkındaki iletişimleri kişiselleştirmek için, bize sağladığınız bilgilerin yanı sıra diğer Aqua Jog Club ürünlerinden ve hizmetlerinden – örneğin Aqua Jog Club Platformunu kullanmanız, Aqua Jog Club lokasyonlarını ziyaretleriniz veya oralardan satın alma yapmanız, Aqua Jog Club etkinliklerine, kamplarına, programlarına ve yarışmalarına katılmanız – gelen bilgileri de kullanabiliriz. Bunu yaparken, bize sağladığınız bilgileri dahili içgörüler ve analizler dahil olmak üzere çevrimiçi etkinliğiniz hakkında oluşturduğumuz bilgilerle birleştirebiliriz.

İşimizi, Ürünlerimizi ve Hizmetlerimizi Yürütmek, Geliştirmek ve Sürdürmek İçin

Bize sağladığınız kişisel verileri işimizi yürütmek için kullanırız.  Örneğin, bir satın alma yaptığınız zaman bu bilgileri muhasebe, denetleme ve diğer iç işlevler için kullanırız.  Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi nasıl kullandığınız hakkındaki kişisel verileri sizin kullanıcı deneyiminizi geliştirmek ve teknik ve hizmet sorunlarını teşhis etmemize ve  Platformumuzu yönetmemize yardımcı olması için kullanabiliriz.

Kendimize veya Başkalarına Ait Hakları, Mülkiyeti veya Güvenliği Korumak İçin

Platformumuzu nasıl kullandığınız hakkındaki kişisel verilerinizi ayrıca Kullanım Koşullarımız ile ilgili sahtekârlığı, kötüye kullanmayı, yasa dışı kullanımı ve ihlalleri engellemek,belirlemek veya soruşturmak ve mahkeme kararlarına, resmi taleplere veya geçerli yasaya uymak için de kullanabiliriz.

Genel Araştırma ve Analiz Amaçları İçin

Ziyaretçilerimizin Sitelerimizi, Uygulamalarımızı ve Hizmetlerimizi nasıl kullandığı hakkındaki verileri müşteri davranışını veya tercihlerini anlamak amacı ile kullanırız.  Örneğin, Aqua Jog Club platformlarının ziyaretçilerinin ürünleri nasıl aradığı ve bulduğu hakkındaki bilgileri vitrinimizdeki ürün tekliflerini düzenlemenin ve sunmanın en iyi yöntemlerini daha iyi anlamak amacı ile kullanabiliriz.

Antrenman Bilgilerinin Kullanılması (İşlenmesi)

Yukarıda tartışıldığı gibi, Aqua Jog Club, Platformumuzda hizmetlerimizi sağlamak için, beraberce Antrenman Bilgisi denen fitness faaliyetleriniz veya fiziksel özellikleriniz hakkında veri toplar.  Bu verilerin kişisel özelliğinden dolayı Antrenman Bilgilerinin nasıl kullanılacağı hakkında size açık bilgiler sağlamaya çalışırız.  Bazı yetki bölgelerinde bu veriler hassas kabul edilebileceği için bu verilerin korunması ve kullanılması bakımından gerekli önlemleri alıyoruz ve geçerli yasa tarafından veya Aqua Jog Club‘ın iç kuralları uyarınca gerekli tutulduğu zaman Antrenman Bilgilerinizi kullanmak için onayınızı isteyeceğiz. Daha fazla bilgi almak için buraya tıklayın

Diğer Amaçlar

Kişisel verilerinizi başka şekillerde de kullanabiliriz ve toplama sırasında buna özgü bildirimde bulunacağız ve gerektiği zaman onayınızı alacağız.

Yasal Zemin

Kişisel verilerinizi işlemek için  Platformumuz ile nasıl etkileşimde bulunduğunuza bağlı olarak bazı yasal zeminlere dayanırız.

Platformumuzdan Aqua Jog Club ürünleri ya da paketleri satın aldığınız zaman sizin ile sözleşmemizi yerine getirmek için kişisel verilerinize ihtiyacımız olur. Örneğin, siparişinizi teslim etmek için ödeme ve temas bilgilerinize ihtiyacımız vardır.

Uygulamalarımızı kullandığınız zaman sizin ile sözleşmemizi yerine getirmek üzere işleme yapmak ve bazı sınırlı amaçlar için onayınıza dayanırız (örneğin, Uygulama içinden yapılan satın alma işlemleri için).

Pazarlama kampanyalarımız, ürünlerimiz, hizmetlerimiz, etkinliklerimiz ve diğer tanıtım girişimlerimizin efektifliği hakkında bilgileri işlemek; işimizi, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi işletmek, geliştirmek ve sürdürmek; bizim veya başkalarının haklarını, mülkiyetini veya güvenliğini korumak; ve genel araştırma ve analiz amaçları için, bir işletme olarak meşru menfaatlerimiz gibi diğer yasal temellere de dayanırız. Ayrıca, hukuki bir yükümlülüğe uymak veya sizin hayati çıkarlarınızı korumak için, sizin kişisel verilerinizi işleriz..

Kişisel Verilerinizin PAYLAŞILMASI

Aqua Jog Club’ın Paylaşması

Aqua Jog Club kişisel verilerinizi aşağıdakiler ile paylaşır:

Yukarıda belirtilen amaçlar için ve yukarıda belirtilen koşullar uyarınca Aqua Jog Club kuruluşları, ortakları, hizmet sağlayıcıları.

Örneğin kredi kartlarını ve ödemeleri, sevkiyatları ve teslimatları işlemek, verilerimizi barındırmak, yönetmek ve servis yapmak, e-postaları dağıtmak, araştırma ve analiz yapmak, marka ve ürün promosyonlarını yönetmek ve bazı hizmetleri ve özellikleri idare etmek için Aqua Jog Club adına kişisel veri işleyen hizmet tedarikçileri. Hizmet tedarikçileri kullanırken kendileri ile kişisel verilerinizi korumak için gerekli teknik ve kurumsal önlemleri uygulamalarını gerektiren anlaşmalar yaparız.

Aşağıdakiler için gerekli olduğu ölçüde diğer üçüncü taraflar: (i) resmi bir talebe, bir mahkeme talimatına veya geçerli yasaya uyar; (ii)  Platformumuzun yasa dışı kullanımlarını veya Platformumuzun Kullanım Koşullarının ve politikalarımızın ihlalini önler; (iii) üçüncü taraf taleplerine karşı kendimizi savunur ve (iv) sahtekârlığın önlenmesine veya soruşturulmasına yardım sağlar (örneğin, taklit).

Bize kişiselleştirme ve kişiye özel reklamcılık hizmetleri sağlayan üçüncü taraf hedefli reklam sağlayıcıları. Bu tür hizmetleri, özel hedef kitleler oluşturmak ve yürürlükteki yasaların izin verdiği şekilde sosyal medya da dahil olmak üzere İnternet’teki ilgi alanlarınıza göre reklamları uyarlamak için, sakladığımız toplu bilgileri veri tabanlarındaki kişisel verilerle eşleştirmek için kullanırız. Platformumuzdaki ilgili ayarları kullanarak kişiselleştirilmiş reklamlardan ve özel hedef kitlelerden vazgeçebilirsiniz.

Siz onay verdiğiniz zaman başka herhangi bir üçüncü tarafa.

Ayrıca, işimizin veya varlıklarımızın tamamını veya bir bölümünü satmamız veya aktarmamız durumunda (yeniden yapılanma, şirket bölünmesi, fesih veya tasfiye dahil) hakkınızda sahip olduğumuz kişisel verileri aktarabiliriz.

Sizin Paylaşmanız

Platformumuzdaki bazı sosyal özellikleri kullandığınız zaman ekran adınız, profil resminiz veya yaşadığınız kent gibi bilgiler içerebilecek herkese açık bir profil oluşturabilirsiniz.  Ayrıca, Aqua Jog Club faaliyetleriniz hakkında bilgiler ve platformdaki diğer kullanıcılara ait bilgiler (İsim, soyisim, profil fotoğrafı, antreman bilgileri de dahil olmak üzere arkadaşlarınız ile veya herkese açık şekilde içerik paylaşabilirsiniz. Aqua Jog Club’ın sosyal özellikleri vasıtası ile hangi bilgileri sağladığınızı kontrol altında tutmak için, Aqua Jog Club’ın sosyal paylaşımını yönetmek amacı ile sağladığımız araçları kullanmanızı tavsiye ederiz.

Kişisel Verilerinizin KORUNMASI ve YÖNETİLMESİ

Şifreleme ve Güvenlik

Kişisel verilerinizin güvenliğini korumak için şifreleme ve kimlik doğrulama araçları dahil olmak üzere çok çeşitli teknik ve kurumsal güvenlik önlemleri kullanırız.

Kişisel Verilerin Türkiye İçinde ve Dışında Aktarımı

Aqua Jog Club KVKK’nda sayılan genel ilkelere ve KVKK 8. ve 9. Maddelerinde öngörülen şartlara uymak, gerekli güvenlik tedbirlerini almak kaydıyla, işbu Politika’da belirtilen amaçlar doğrultusunda, temin edilen kişisel verileri yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilir ve yurt içi ve yurt dışında bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklayabilir. Kişisel verilerin aktarılabileceği üçüncü kişiler, veri sahibi ile Aqua Jog Club arasındaki ilişkinin türü (üyelik ilişkisi, iş ilişkisi v.s. ) ve niteliği gibi, çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilmekle birlikte, genel itibariyle aşağıda gösterildiği gibidir:

(i) Aqua Jog Club’ın yurt içi ve yurt dışında çalıştığı saklama kuruluşları, platform sahipleri, veri yayın kuruluşları, alt yapı sağlayıcılar ile diğer iş ortakları, tedarikçileri ve alt yüklenicileri,

(ii) Her nevi resmi merci ve kurumlar,

(iii) Tahsilat amacıyla bankalar ve/veya tahsilat ile yetkilendirilen kurumlar ve bu amaçlarla ilgili faaliyetin yürütülebilmesi için çalışılan yurtiçi / yurtdışı kuruluşlar ve diğer ilgili üçüncü kişiler.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Aqua Jog Club, kişisel verileri, KVKK 5. ve 6. maddelerinde yer alan şartlar çerçevesinde işbu Politika’da belirtilen amaçlar için yazılı, sözlü, ses veya görüntü kaydı veya diğer fiziksel veya elektronik şekillerde elde edebilmektedir. Ayrıca kişisel veriler; veri sahiplerinin irtibat kurabileceği şubeler ve Aqua Jog Club’a ait diğer fiziki ortamlar, çağrı merkezleri, internet siteleri, mobil uygulamalar, elektronik işlem platformları, sosyal medya ve diğer kamuya açık mecralar veya düzenlenen etkinlikler, satış ve pazarlama birimleri, müşteri formları, dijital pazarlama gibi kanallar, sözleşmeler, başvurular, formlar, teklifler, İnternet Sitesi ziyaretlerinde kullanılan çerezler (cookies) aracılığı ile de toplanabilmektedir.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Hukuken daha uzun sürelerde saklama gerekliliği ya da izni bulunan durumlar hariç olmak üzere Aqua Jog Club, işbu Politika’da belirlenen amaçlar doğrultusunda KVKK’na uygun şekilde temin ederek işlediği kişisel verileri yine KVKK ve diğer özel kanunlarda belirtilen sürelerce saklamaktadır.

Kişisel verilerin işlenme amacının sona ermesi ve sair mevzuat ile Aqua Jog Club tarafından KVKK’na uygun şekilde belirlenen saklama sürelerinin hitamı halinde, kişisel veriler yalnızca muhtemel hukuki uyuşmazlıklarda delil niteliği taşıması, kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi ve/veya savunmanın tesisi amacıyla ya da yetkili resmi merciler tarafından talep edildiği takdirde ibraz etmek amacıyla saklanmaktadır. Mezkûr sürelerin belirlenmesinde, bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik, ilgili mevzuatta belirlenen zaman aşımı ve saklama süreleri esas alınmaktadır. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Belirtilen süreler Aqua Jog Club tarafından titizlikle takip edilmekte ve yukarıda anılan saklama sürelerinin dolduğu tespit edilen kişisel veriler yine KVKK’na uygun şekilde Aqua Jog Club tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Kişisel Verileriniz ile İlgili HAKLARINIZ

Şunları talep etme hakkına sahipsiniz:

(i) Sizin hakkınızda herhangi bir kişisel veri işleyip işlemediğimizi, işlenme amacı ve varsa veri alıcıları hakkında bilgi talep etme,

(ii) kişisel verilerinizin bu gizlilik politikasında belirtilen amaçlara uygun olarak işlenip işlenmediğini doğrulama, (

iii) Hakkınızdaki bazı kişisel verilerin düzeltilmesini, silinmesini veya kısıtlanmasını isteme ve kişisel verilerinizin düzeltilmesi veya silinmesi durumunda bu durumun kişisel verilerinizi alan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(iv) hakkınızda otomatik olarak verilen kararlara itiraz etme, ve

(v) kişisel verilerinizin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle herhangi bir zarara uğramanız halinde tazminat talep etme. Kişisel verilerinizin işlenmesi için rızanızı aldığımız durumlarda, rızanızı istediğiniz zaman geri çekme hakkına sahipsiniz. Haklarınızla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen Web Formumuzu kullanın.

Doğrudan Pazarlamanın Tercih Dışı Bırakılması

Bir Aqua Jog Club hesabınız var ise Platformumuzun “profilim” bölümünde “ayarlar” dan bildirim izin tercihlerinizi değiştirerek Aqua Jog Club’ın pazarlama iletişimlerini almayı tercih dışı bırakabilirsiniz. Ayrıca mesajda bulunan abonelikten çıkma bağlantısına tıklayarak veya tercih dışı bırakma talimatlarını izleyerek eposta veya SMS aboneliklerinizi değiştirerek de tercih dışı bırakabilirsiniz. Aşağıdaki “Sorular ve Geribildirim” bölümünde bulunan temas bilgilerini kullanarak da bizim ile temas edebilirsiniz.

ÇEREZLER ve Piksel Etiketleri

Platformumuzu kullandığınız zaman Aqua Jog Club sizin tarayıcınızdan kişisel veri içerebilecek bilgiler toplar. Size ait şu bilgileri içerebilecek olan bu bilgileri toplamak için çerezler ve piksel etiketleri gibi çok çeşitli yöntemler kullanırız:

(i) IP adresi;

(ii) özgün çerez tanımlayıcı, çerez bilgileri ve cihazınızın bazı özelliklere erişmek için gereken yazılımlara sahip olup olmadığı hakkında bilgi;

(iii) özgün cihaz tanımlayıcı ve cihaz türü;

(iv) etki alanı, tarayıcı türü ve dil,

(v) işletim sistemi ve sistem ayarları;

(vi) ülke ve zaman dilimi;

(vii) daha önce ziyaret edilmiş web siteleri;

(viii) Platformumuz ile etkileşiminiz hakkında bilgiler, örneğin tıklama davranışı, satın alınanlar ve belirtilen tercihler ve

(ix) erişim zamanları ve gönderen URL’ler.

Üçüncü taraflar da çerezler, üçüncü taraf eklentileri ve simgeler vasıtası ile Platform üzerinden bilgi toplayabilir. Bu üçüncü taraflar verileri doğrudan sizin ağ tarayıcınızdan toplar ve bu verilerin işlenmesi onların kendi gizlilik politikalarına tabidir.

Çerezleri ve piksel etiketlerini müşterilerimizin Platformumuzu kullanımını izlemek ve müşterilerimizin tercihlerini anlamak (ülke ve dil seçimleri gibi) için kullanırız. Böylece müşterilerimize hizmetler sağlayabilir ve onların çevirim içi deneyimlerini geliştirebiliriz. Çerezleri ve piksel etiketlerini ayrıca Platformumuzu geliştirebilmek için Platform trafiği ve etkileşimi hakkında toplu veri elde etmek, trendleri belirlemek ve istatistikler elde etmek için de kullanırız. Platformumuzda genellikle üç kategoriden çerezler kullanılır:

İşlevsel: Bu çerezler temel site işlevselliği için gereklidir ve bu yüzden daima etkin haldedir. Bunlar Platformumuzu bir tek oturumda veya talep etmeniz halinde bir oturumdan diğer oturuma incelerken hatırlanmanıza olanak veren çerezlerdir. Alışveriş sepetinin/çantasının ve ödeme işlemlerinin olanaklı duruma getirilmesine yardımcı olurlar ve ayrıca güvenlik konuları ve yönetmeliklere uygunluk bakımından yardım ederler.

Performans: Bu çerezler kullanımı izleyerek Platformumuzun işlevselliğini geliştirmemize olanak sağlar. Bu çerezler bazı durumlarda isteğinizi işleyebilme hızımızı arttırır ve seçmiş olduğunuz site tercihlerini hatırlamamızı sağlar. Bu çerezlerin reddedilmesi sizin için tam olarak uygun duruma getirilmemiş öneriler yapılmasına ve sitenin yavaş çalışmasına yol açabilir.

Sosyal medya ve Reklam: Sosyal medya çerezleri sosyal ağlarınıza bağlanmanıza ve sosyal medya vasıtası ile Platformumuzdan içerik paylaşmanıza olanak verir.  Reklam çerezleri (üçüncü taraflara ait) reklamların Platformumuzun gerek içinde gerek dışında ilgi alanlarınıza göre daha iyi özelleştirilmesine yardımcı olacak bilgiler toplar. Bazı durumlarda bu çerezler kişisel verilerinizin işlenmesini içerir. Bu çerezlerin reddedilmesi sizin ile ilgili olmayan reklamlar görülmesine veya Facebook, Twitter veya başka sosyal ağlara etkin şekilde bağlanamamanıza ve/veya sosyal medyada içerik paylaşmanıza izin verilmemesine yol açabilir.

Ağ tarayıcınıza erişen (Aqua Jog Club Platformu üzerinden veya başka şekilde) bütün üçüncü tarafların kapsamlı ve güncel bir özeti için bu amaç için hazırlanmış bir ağ tarayıcı eklentisi kurulmasını tavsiye ederiz.  Ayrıca her çerez gönderildiğinde bilgisayarınızın sizi uyarmasını sağlayabilir veya bütün çerezleri kapatmayı tercih edebilirsiniz. Bunu kullandığınız her tarayıcıda ve cihazda tarayıcı ayarlarınız vasıtası ile yaparsınız. Her tarayıcı biraz farklıdır, o yüzden çerezlerinizi değiştirmenin doğru yöntemini öğrenmek için tarayıcınızın Yardım menüsüne bakın. Çerezleri kapatmanız halinde  Platformumuzu daha etkili duruma getiren pek çok özelliğe erişemeyebilirsiniz ve hizmetlerimizin bazıları düzgün çalışmaz. Digital Advertising Alliance’ın web sitesinde ilgi alanına dayalı reklamcılığı devre dışı bırakmak için genel kaynaklar da bulunmaktadır.

Benzer şekilde, mobil cihazınızda reklam tercihlerinizi cihaz düzeyinde ayarlayabilirsiniz. Örneğin, IOS’ta reklam tercihlerinizi ayarlamak için Ayarlar > Gizlilik > Reklamcılık > Reklam İzlemeyi Sınırla’yı ziyaret ediniz. Android’de reklam tercihlerinizi ayarlamak için Ayarlar > Google > Reklamlar > İlgi alanına dayalı reklamları devre dışı bırak’ı ziyaret ediniz.

Aqua Jog Club Platformunun Üçüncü Taraf Ürünleri ve Hizmetleri ile KULLANILMASI

Platformumuz başka pek çok dijital ürün ve hizmet ile etkileşime girmenize olanak verir.  Örneğin, Platformumuz faaliyet izleme, sosyal ağlar, müzik yönlendirme hizmetleri ve başka dijital hizmetler için üçüncü taraf cihazları ile entegre olabilir.

Aqua Jog Club hesabınızı bir üçüncü taraf cihazına veya hesabına bağlanmayı seçmeniz durumunda üçüncü taraf platformlarındaki gizlilik haklarınız onların kendi politikaları tarafından düzenlenecektir.  Örneğin, Aqua Jog Club faaliyetlerinizi üçüncü taraf sosyal medya platformlarında paylaşmayı seçmeniz durumunda o platformlarda yer alan verileri o platformların politikaları düzenler.

Platformumuz size kolaylık veya bilgi sağlamak için başka (üçüncü taraf) web sitelerine ve uygulamalarına bağlantılar sağlayabilir. Bağlantılı sitelerin ve uygulamaların kendi gizlilik bildirimleri veya politikaları vardır ve bunları incelemenizi önemle tavsiye ederiz. Bağlantılı web siteleri veya uygulamalar bize ait olmadığı veya bizim tarafımızdan kontrol edilmediği sürece bunların içerikleri, web sitelerinin veya uygulamaların herhangi bir kullanımı veya web sitelerinin veya uygulamaların gizlilik uygulamaları bakımından biz sorumlu olmayız.

Gizlilik Politikamızdaki DEĞİŞİKLİKLER

Geçerli yasa ve bizim uygulamalarımız zamanla değişir. Gizlilik politikamızı güncellemeye karar verdiğimiz takdirde değişiklikleri Platformumuzda duyuracağız. Kişisel verilerinizi işleme şeklimizi maddi olarak değiştirdiğimiz takdirde size önceden bildirimde bulunacağız veya yasal olarak gerektiği zaman bu değişiklikleri uygulamadan önce onayınızı isteyeceğiz. Gizlilik politikamızı okumanızı ve uygulamalarımız hakkında bilgi edinmenizi önemle tavsiye ederiz.  Bu gizlilik politikası en son Mart 2022’de değiştirilmiştir.

ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AİT SİTE, ÜRÜN VE HİZMETLER

Aqua Jog Club’a ait internet siteleri, platform ve uygulamaları, üçüncü kişilere ait internet sitesi, ürün ve hizmetlere ilişkin linkler içerebilir. Söz konusu linkler, üçüncü kişilere ait gizlilik politikalarına tabi olup, üçüncü kişiler ve üçüncü kişilere ait siteler Aqua Jog Club’ten bağımsızdır ve Aqua Jog Club hiçbir surette üçüncü kişilerin gizlilik uygulamalarından sorumlu olmayacaktır.

YÜRÜRLÜK

İşbu Politika, yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, internet sitesinden/uygulamadan kaldırılana kadar yürürlükte kalmaya devam edecektir.

SORULAR ve Geribildirim

Gizlilik politikamız ve gizlilik uygulamalarımız hakkındaki soruları, görüşleri ve endişeleri iyi niyet ile karşılarız. Geri bildirimde bulunmak istediğiniz zaman veya sorularınız veya endişeleriniz olduğu takdirde veya kişisel verileriniz ile ilgili haklarınızı kullanmak istediğiniz zaman lütfen Web Formumuzu kullanın.

Bir gizlilik şikâyeti için bizim ile temasa geçmeniz halinde bu durum sorunu zamanında ve etkili şekilde çözümlemek amacı ile değerlendirilecektir.