AQUA JOG CLUB 11-15 EKİM 2023 ALANYA KAMPI MUVAFAKATNAME

Kendi rızamla katılmış olduğum/katılacağım 11 EKİM 2023-15 EKİM 2023 tarihleri arasındaki Aqua Jog Club Alanya kampı sonucu benim yapmış olduğum hatalardan kaynaklı olarak bana ve/veya etrafımdaki diğer insanlara gelebilecek her türlü zarar ve kayıptan dolayı Aqua Jog Club Gizem Çalışkan ve/veya çalışanlarına, destekçilerine, sponsorlarına dava açmayacağım, herhangi bir hak talebinde bulunmayacağım. 18 yaşından büyük olduğumu bildiririm/veya kendi rızamla bu spora katılmasına izin verdiğim çocuğumun aktivite sonucu başına gelebilecek her türlü kazanın sorumluluğunu üzerime alıyorum. AQUA JOG CLUB ALANYA KAMPI’na katılmamı engelleyecek veya diğer insanları tehlikeye sokacak hiçbir tıbbi rahatsızlığımın olmadığını onaylıyorum. AQUA JOG CLUB ALANYA KAMPI etkinliğinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında, Kurumunuz tarafından tarafıma ait fotoğraf, ses ve kamera kayıtlarımın sosyal medya hesaplarınızda, instagram, twitter, facebook, youtube, web sitesi sayfalarında reklam, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı olarak kullanılmak üzere temin edilmesine, bu verilerin işlenmesine, internet, yazılı ve görsel alanlarda kullanılmasını, kurumunuz tarafından üçüncü kişiler ve kuruluşlarla paylaşmasını, sözleşme imzaladığı program ortaklarıyla, ortak marka çalışması yaptığı üçüncü kişiler ve kurumunuzun internet sitesindeki Aydınlatma Metninde belirtilen diğer kişiler ile paylaşılmasına konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde aydınlatılmış olduğumu kabul ediyorum ve kullanım haklarından feragat ediyor, organizatör firma ya da onun sponsorlarından hiçbir nam altında tazminat talep etmeyeceğimi beyan ve taahhüt ediyorum. Bunun dışında, bu formda belirtilen kişisel verileriniz, yurt içi ve yurt dışındaki İş Ortakları ve Tedarikçiler (Kullanılan Aplikasyon, Yazılım Şirketleri, diğer hizmet sağlayıcıları vs.) resmi kurumlar ile hizmetin ifası ve sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla sınırlı olarak paylaşılır.

BU SÖZLEŞMEYİ TAM OLARAK OKUDUM VE ANLADIM. AQUA JOG CLUB ALANYA KAMPI’NA KATILIMIMDAN ÖTÜRÜ NEDEN OLABİLECEĞİ POTANSİYEL TEHLİKELERİ VE DİĞER KİŞİLERİN AKTİF YA DA PASİF OLARAK YA DA İHMALKARLIK NEDENİYLE BU EYLEMİN TEHLİKE SEVİYESİNİ ARTIRABİLECEĞİNİ ANLIYOR VE KABUL EDİYORUM; AYRICA BU SÖZLEŞMENİN HUKUKİ ANLAMIYLA TARAFLARI BAĞLAYICI NİTELİKTE OLDUĞUNU VE İŞBU SÖZLEŞMEYE GÖRE, YUKARIDA BAHSEDİLEN RİSKLERDEN DOĞABİLECEK ZARARLAR SONUCUNDA, HİÇBİR NAM ALTINDA KİŞİ YA DA KURULUŞTAN TAZMİNAT TALEP EDEMEYECEĞİMİ KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT EDİYORUM. ÖZEL OLARAK ADLANDIRILMIŞ OLMAKSIZIN BİREYSEL SAKATLIKLAR, FİZİKİ SAKATLIKLAR, MADDİ HASARLAR, SONU ÖLÜMLE SONUÇLANAN HATALAR VEYA DİĞER KİŞİSEL YA DA FİNANSAL ZARARLARIN TAMAMININ SORUMLULUĞUNU SPORTİF FAALİYETE BAŞLANMASI İTİBARİYLA ÜZERİME ALIYORUM.