AQUA JOG CLUB 11-15 EKİM 2023 ALANYA KAMPI HİZMET SÖZLEŞMESİ ve İPTAL/İADE KOŞULLARI

GENEL KURALLAR

AQUA JOC CLUB GİZEM ÇALIŞKAN’dan (Bundan böyle “AJC” olarak anılacaktır.) kamp hizmeti satın alanlar (Bundan böyle “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır.) aşağıda yer alan kurallara uymayı kabul etmektedir.

1- MÜŞTERİ’nin satın aldığı hizmet ve hizmetin kapsamı https://aquajogclub.com/ajc-break7-marmaris/ adresinde belirtilir.

2- Rezervasyon yapan tüm müşteriler; başta tesis, Sağlık Bakanlığı, yerel kurumlar/otoriteler olmak üzere, ilgili kurumların Covid-19 ile ilgili olarak aldığı tüm tedbirlere uymak ve bu tedbirler kapsamında kendilerinden talep edilen tüm bilgileri tesise vermek zorundadır. Tedbirlere uymayan müşterilere sunulacak bazı hizmetler sonlandırılabilir. Müşterilerin Covid-19 kapsamında alınan önlemlere uymaması halinde yaşanacak olumsuz durumlardan tesis ve/veya  AJC sorumlu değildir. Rezervasyon yapan tüm müşteriler, hem kendi sağlıklarını hem de kamu sağlığını korumak için tesise giriş öncesinde, konaklama süresince ve tesisten ayrıldıktan sonra Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenenler başta olmak üzere; Covid 19 kapsamında gerekli olan tüm tedbirleri uygulamaktan sorumludur. Sağlık problemi bulunan veya Covid-19 belirtilerine ilişkin şüphesi olan tüm müşterilerin, tesise giriş öncesinde sağlık kuruluşlarına başvurması gereklidir. Covid-19 sebebiyle müşterilerin uğradığı veya sebep oldukları zarardan kendileri sorumlu olup her ne sebeple olursa olsun, AJC sorumlu değildir.

3- MÜŞTERİ, satın aldığı hizmetin niteliklerini içeren https://aquajogclub.com/ajcbreak8-alanya/ sayfasını okuyup bilgi sahibi olduğunu kabul etmektedir.

4- MÜŞTERİ, kendisi ile beraber kampa katılacak olan diğer kişiler adına da işbu konaklama satış kurallarını kabul ettiğini ve bu anılan kişilerin ad-soyad, tc kimlik no gibi seyahate katılmasını sağlayacak olan bilgilerini doğru vermekle yükümlü olduğunu, kendisine yapılan ön bilgilendirme hakkında diğer katılımcılara da bilgi vermekle yükümlü ve sorumlu olduğunu, kendisine verilen bilgilerin katılımcılara da verilmiş sayıldığını kabul etmektedir. MÜŞTERİ’nin satın almış olduğu hizmete dair her türlü bilgilendirme satın alma anında paylaştığı iletişim bilgileri üzerinden sağlanacağından bu iletişim bilgilerinin MÜŞTERİ tarafından hatalı/eksik verilmesi ya da hiç verilmemesi hallerinde AJC’nin bir sorumluluğu olmadığı MÜŞTERİ tarafından kabul edilmektedir.

5-Bagaj ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu; MÜŞTERİ yanında bulunan eşyaları takip ve kontrol etmekle yükümlü olduğunu, kaybolan, hırsızlık konusu olan, zayi olan eşyalardan AJC veya çalışanlarının hukuki ve/veya cezai hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, belirtilen nedenlerle AJC’ye ve/veya AJC çalışanlarına karşı talepte bulunmayacağını kabul eder.

6-Müşteri konaklayacağı tesisin ve seyahat edeceği aracın tabi olduğu yasa ve teamüllere uymakla yükümlü olduğunu; rehber, tesis, acente ve ulaşım aracı yetkililerince satın alınan hizmetle ilgili olarak bildirilen kurallara uyacağını, üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğini/bütünlüğünü tehlikeye atmayacağını ve üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğini/bütünlüğünü tehlikeye atması halinde doğabilecek maddi/manevi tüm zararlardan şahsen ve birinci derecede sorumlu olacağını, aksi halde AJC’nin söz konusu hizmeti ifa etmeyeceğini ve bu nedenle MÜŞTERİ’nin iade hakkının bulunmadığını kabul etmektedir.

7- MÜŞTERİ satın aldığı kamp hizmetinin kapsamı dışında alacağı ekstra yiyecek-içecek, kişisel harcamalar ve tanımlı hizmet dışı tüm mal ve hizmetlerin bedelinin kendisi tarafından ödeneceğini kabul etmektedir.

8- İfa edilen hizmetin ayıplı olduğundan bahisle hizmeti kullanmayı sonlandırması halinde işbirliği yapma ve özenli davranma borcu gereği AJC yetkilisine ve konakladığı otele sona erme sebeplerini yazılı olarak bildireceğini, aksi halde hizmeti alıp kullanmış addolunacağını kabul eder.

9- MÜŞTERİ’nin kusuru, üçüncü bir kişinin beklenmeyen ve önlenemez bir davranışı, mücbir sebep(olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar, Covid-19 dahil olmak üzere salgın hastalık vb.), AJC’nin/Gizem Çalışkan/bağımsız hizmet sağlayıcısının gereken tüm özeni gösterdiği halde öngörülemeyen ve engellenemeyen bir olayın meydana gelmesi hallerinde MÜŞTERİ’nin tazminat hakkı doğmayacaktır.

10- Kamp ödemeleri geri ödemesizdir. MÜŞTERİ’nin kampa katılamayacağı bir durum oluşması halinde bu hakkı Aqua Jog Club İstanbul şubelerinde 2023 yılı sonuna kadar AJC tarafından belirlenen şartlarda uygun üyelik modelinde kullanmak üzere aktarılacaktır. Anılan süreler içerisinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilmemesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilerek toplam rezervasyon bedelinin %35’i cayma tazminatı olarak MÜŞTERİ’ye fatura edilir. MÜŞTERİ, Web sitesi, mobil satış veya aplikasyon kullanılarak satın alınan kamp hizmetinde hizmet bedelinin tamamını rezervasyon tarihinde ödemekle yükümlüdür.

11- Söz konusu hizmetin ifasından sonra MÜŞTERİ’nin konaklama bedelini ödemek için kullandığı kredi kartının AJC’nin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması iddiası ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini AJC’ye ödememesi halinde MÜŞTERİ, itiraz edilen hizmet bedelinden ve her türlü zarardan rezervasyon tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte sorumlu olacaktır.

12- AJC’nin hizmeti haksız olarak vermekten vazgeçmesi halinde AJC, MÜŞTERİ’nin o güne kadar yaptığı tüm ödemeleri 14 gün içerisinde MÜŞTERİ’ye iade eder.

13- MÜŞTERİ, satın aldığı konaklama hizmetini kullanmaktan vazgeçtiğini hizmetin başlamasına 30 günden fazla süre varken yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile bildirmesi halinde, ödenmesi zorunlu vergi, kredi kartı komisyon bedelleri, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenen belgelenebilir ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere ödemiş olduğu bedel kesinti yapılmaksızın MÜŞTERİ’ye Aqua Jog Club İstanbul şubelerinde 2023 sonuna kadar AJC tarafından belirlenen şartlarda uygun üyelik modelinde kullanmak üzere iade edilir. MÜŞTERİ, satın aldığı konaklama hizmetini kullanmaktan vazgeçtiğini hizmetin başlamasına 29-15 gün varken yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile bildirmesi halinde ödediği bedelin %35’ini, 14 günden az bir süre kala ise tamamını AJC’ye ödemeyi kabul eder. MÜŞTERİ tarafından yapılan tarih değişikliği talepleri vazgeçme anlamına gelmekte olup , MÜŞTERİ tarafından yukarıda belirtilen süreler dikkate alınarak yazılı olarak bildirilecektir.

14- MÜŞTERİ’nin kendisi veya birinci derece akrabalarının rezervasyon anında var olmayan 10 günlük mutat iştigaline engel olan rahatsızlıklarını, Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak resmi raporla veya ölüm halinde bunun belgelemesi koşuluyla ve bunun gibi MÜŞTERİ’nin tüm özeni göstermesine rağmen öngöremediği sair hallere ilişkin belgeleri hizmetin başlamasından önce yazılı ibrazı, bu maddenin istisnası olup, böyle bir durumda ödenmesi zorunlu vergi, kredi kartı komisyon bedelleri, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenen belgelenebilir ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere ödemiş olduğu bedel kesinti yapılmaksızın MÜŞTERİ’ye 14 gün içerisinde iade edilecektir.

15- MÜŞTERİ, hizmetin başlamasından 7 gün öncesine kadar yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile bildirmek suretiyle hizmeti koşullarını yerine getiren üçüncü bir kişiye devredebilir. Devralan bakiye ve devir sebebi ile doğan tüm masraflardan devreden ile beraber sorumludur.

16- MÜŞTERİ’nin otele giriş başlangıç saatine uygun şekilde belirlenen başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda AJC, MÜŞTERİ adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri, 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi durumlarda MÜŞTERİ’ye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz. MÜŞTERİ, hizmet başlangıcından itibaren 24 saat içinde hizmete tekrar iştirak edeceğini bildirir ise, hizmetten yararlanabilir.

17- AJC, MÜŞTERİ’ye bildirmek kaydıyla konaklama hizmeti sağlayan tedarikçinin hizmet vermeyeceğini AJC’ye bildirmesi hallerinde hizmeti başlamasından evvel kısmen veya tamamen iptal edebilir. Müşteri tarafından her bir hizmet için ödemesi yapılan rezervasyon bedelleri kapsamında tedarikçilerin uygunluğu doğrultusunda MÜŞTERİ kendisine önerilebilecek alternatifler için karar verme hakkını kullanabilir. MÜŞTERİ; (1)tazminat ödemeksizin sözleşmeden dönerek tüketilmeyen hizmet bedelini 14 gün içerisinde iade alma hakkına, (2)isterse AJC tarafından kendisine teklif edilen (varsa) ödediği bedel ile eşit değerde başka bir hizmete ilave bedel ödemeden katılma hakkına veya daha yüksek değerdeki hizmete aradaki fark bedeli ödeyerek katılma hakkına, (3)daha düşük bedelli bir hizmet seçer ise aradaki fiyat farkının kendisine iade edilme hakkına sahiptir.

18- MÜŞTERİ tarafından satın alma aşamasında paylaşılan adres, telefon, e-mail gibi iletişim bilgileri bildirimler için kullanılacağından iletişim bilgilerindeki değişikliklerin bildirilmemesinin sorumluluğu MÜŞTERİ’ye aittir.

19- MÜŞTERİ’nin reşit olmaması halinde; konaklama tesisi kurallarına bağlı olarak yanında ebeveyni ya da yasal velayet sahibi olmaksızın hizmetten faydalanamayacağı sonucu doğabileceğinden böyle bir durum geliştiğinde iş bu belgede yazılı iptal koşulları devreye girecektir.

20- MÜŞTERİ, hizmetin sona ermesinden sonra memnuniyetinin ölçümü amacıyla aranarak onay vermesi halinde memnuniyet ölçüm anketine katılabilir, katılım sırasında aranan gsm numarası ile Müşteri’nin e-mail adresi yalnızca üyelik oluşturulması ve teyit amacıyla kaydedilir, görüşleri, ad ve soyad bilgileri ile birlikte şikayet, öneri, vb. görüşlerin çözüme kavuşturulabilmesi adına ilgili tesise iletilebilir ve www.aquajogclub.com sitesi kuralları çerçevesinde incelendikten sonra www.aquajogclub.com sitesinde ve/veya AJC  mobil uygulamasında yayınlanabilir.